पार्श्वभूमी:

IT शिक्षणाच्या क्षेत्रात MS-CIT च्या माध्यमातून १ कोटीहून अधिक विद्यार्थ्यांना संगणक साक्षर करण्याचा विक्रम करणाऱ्या MKCL मार्फत शालेय विद्यार्थ्यांसाठी MKCL eSchool हा एक शैक्षणिक उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे. ग्रामीण, निम-शहरी, शहरी अशा सर्व भागातील शालेय विद्यार्थ्यांना रचनावादी शिक्षण अनुभव मिळावा यासाठी MKCL eSchool या अभिनव उपक्रमाची सुरवात करण्यात आली आहे. तंत्रज्ञानाचा समुचित वापर करून शालेय विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण-अनुभव मिळावा यासाठी MKCL eSchool ही एक सुयोग्य शिक्षण प्रक्रिया राबविली आहे.

MKCL eSchool ची उद्ष्टे:

  • २१ व्या शतकाशी सुसंगत कौशल्यांची ओळख व विकासाला पोषक वातावरण उपलब्ध करणे.
  • २१ व्या शतकाशी सुसंगत, मानवी बुद्धिमत्ता व क्षमतांवर आधारित अशा योग्य करिअर्सची ओळख व त्यासाठी विद्यार्थ्यांचा क्षमता विकास यासाठी पूरक वातावरण मिळणे.
  • विद्यार्थ्यांचा कल ओळखून त्यानुसार क्षमता विकास होण्यासाठी पूरक वातावरण मिळणे.
  • विद्यार्थ्यांच्या कृतीशील सहभागाला अधिकाधिक प्रोत्साहन देणारे आव्हानात्मक शैक्षणिक वातावरण मिळणे.
  • मुलांच्या तंत्रविश्वाला समाविष्ट करून घेणारे शैक्षणिक वातावरण मिळणे.
  • मुले व पालक यांच्यातील सुसंवादाला पोषक वातावरण निर्माण होणे.

आमची भूमिका:

MKCL eSchool is PARAM School

MKCL eSchool - Enriching School Experience

View Offerings